Zdraví z aloe vera

aloe vera - zdraví z přírody

Zdraví

Co je to zdraví???

 

 

Zdraví je, když se cítíme po fyzické i psychické stránce velmi dobře, když nás nic nebolí a když jsme v souladu sami se sebou.

To je definice.

Dalo by se to říct i jinak.

Zdraví je, když záříme, cítíme se šťastni a  je nám fantasticky a nemáme žádné potíže.

 

Těch definic je spousta.

 

Za své zdraví si můžeme každý sám. Svými myšlenkami, tím, jak myslíme, jak mluvíme, jak obviňujeme, kritizujeme, odsuzujeme druhé, tím, jestli cítíme strach nebo vinu, ale také tím, co jíme. Jídlo ovlivňuje naše myšlenky. Jídlo ovlivňuje naše zdraví. Jídlem se dá odstranit až 95% všech nemocí. Jestliže jíme těžkou vibrační stravu jako je maso, bílá mouka, konzervy, cukr, a jiné další nezdravé a nevhodné potraviny, potom máme také těžké myšlenky a dostavují se i deprese, stavy úzkosti, bezradnosti a zbytečnosti.  O vibracích a vhodných potravinách budu psát ale v jiném článku.

 

 

Tady bych vám chtěla představit někoho jiného, opravdového znalce a odborníka na poli výživy a zdraví a tím je Dr. Norman W.Walker, který si sám vyléčil těžkou nemoc, tím, že změnil své myšlení a stravu a během jehož 70leté praxe se setkal se spoustou těžce nemocných pacientů a s těmi nejrůznějšími nevyléčitelnými nemocemi, které přesto uzdravil a vyléčil, pokud mu pacienti naslouchali.  Rozhodla jsem se zde zveřejnit jeho dílo a to proto, aby každý měl přístup k tomuto „pokladu“ a mohl se zase sám uzdravit a vyléčit z nemoci anebo z potíží, které ho trápí a vyzkoušet tak jeho metodu a znalosti v praxi sám na sobě.

V dnešní době jsou bohužel pouhá 3%-4% populace zdravá, ty ostatní trápí nějaké nemoci nebo jiné větší či menší měrou nějaké potíže. Takto budete mít přístup k těmto velice cenným informacím úplně zadarmo.

Jeho knihy si můžete stáhnout zde, na tomto webu v poslední rubrice Knihy ke stažení.

http://zdravizaloevera.webgarden.cz/knihy-ke-stazeni

 

Ukázka z knihy Dr. Normana W.Walkera – Zářící zdraví.

 

Výborné zdraví je základ dobré pohody, plného života a spokojenosti.

 

Příliš rychlá změna životosprávy nebo životních zvyklostí může mít nevýhody.

Zářící zdraví nezískáme přes noc.

V této knize objevíte ony tajemné síly, které změní život, zušlechtí duševno, rozšíří představivost, obohatí myšlení a povzbudí vaše

snažení o vyšší cíle.

 

Tato kniha je napsána PRO VÁS osobně.

 

Mojí snahou je vám pomoci získat zářící zdraví, rozpoznat životní cíle, naučit vás chápat vaše problémy a budoucnost

s ohledem na vaše zdraví a vaše životní prostředí.

 

Tato kniha nemá být žádným scholastickým traktátem objasňujícím vědecko-technické teorie za pomoci nesčetných citátů z prací jiných

autorů.

 

Právě naopak - pojednává o základních principech potvrzených vlastní praxí a zkušenostmi, které mi dopomohly získat a udržet si

zářící zdraví.

Jestliže se mně touto knihou podaří, abyste se stali pány při bádání v úžasné klenotnici duševních, myšlenkových a zdravotních hodnot,

pak jsem dosáhl svého cíle.

Předkládám vám tuto zkušenost, tak říkajíc se vzdávám svého tajemství kvůli vám jako pravdu hledající, který chce jiným pomoci, aniž

bych někoho nebo něco zavrhoval nebo kritizoval. Kniha nemá být žádným polemickým spisem myšleným k diskuzi. Spíše jsem se snažil

vám ukázat a dokázat, že i vy můžete získat zářící zdraví, jestliže jste pochopili opravdovost tohoto snu!

Člověk jako celek - holistický pohled

1  
2  
 
aloe vera - legendární a léčivá rostlina po tisíciletí